Her finnes et utvalg av restaurerte ovner fra 1750 -1940.

Noen av ovnene er solgt. Ønsker du en spesiell ovn ut fra det du ser på denne siden, send en mail med nummer, så kan jeg sende deg alternativer. Eventuelt kan jeg sette deg opp på liste, og jeg gir beskjed når jeg får en ovn av den typen, og når ovnen er ferdig restaurert. 
Sender du meg et bilde av stedet der ovnen skal stå, sender jeg deg bilder av forslag til ovnstype.

Prisene er inkludert mva, hentet her på Leira,
og betalt kontant ved henting.

Prisene nedenfor er cirka-priser.

 

100

101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111
4 ovner fra vår utstilling
112 113 114 115 116 117
118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129
   
130 131 132 133 134 135
         
136 137 138 139 140 141
           
142 143 144 145 146 147
         
148 149 150 151 152 153
     
154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 177
178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195